Högsta prioritet att tillgängliggöra Lithionit

Stockholm den 5 juli 2019.

Vi har tidigare informerat om att det kommer att uppstå en brist på läkemedlet Lithionit 42 mg depottabletter. Anledningen är en begränsad tillgång till läkemedlets aktiva substans: litiumsulfat. Lithionit verkar förebyggande mot både maniska (onormal upprymdhet) och depressiva (uttalad nedstämdhet) faser hos patienter med bipolär sjukdom. För fullständig produktinformation se fass.se.

Vi vill förtydliga att Lithionit förväntas finnas tillgängligt i omgångar under juli och augusti. Situationen är dock ännu inte helt löst och vi har som högsta prioritet att återgå till normala lagernivåer. Vi informerar löpande myndigheter, apotek och vårdgivare om exakta datum för dessa leveranser. 

Eftersom det saknas en ersättningsprodukt för Lithionit på den svenska marknaden behövs ett ställningstagande till annan behandling under denna period. Licens för alternativa läkemedel kan sökas hos Läkemedelsverket. För mer information om licenser, vänligen kontakta Läkemedelsverket.

Vi tar patienters och behandlande läkares oro på mycket stort allvar och arbetar med full kraft för att lösa den uppkomna situationen. Vi uppmanar patienter som är oroliga att vända sig till sin läkare för konsultation. Samtidigt ser vi över våra processer för att minimera risken att situationer som denna ska uppstå igen. För mer information, vänligen kontakta: MedInfo på +46 10 3302310.

Karo Pharma riktar blicken mot Europa

Karo Pharma har på kort tid vuxit genom strategiska förvärv och organisk tillväxt och därmed etablerat sig som ett av Nordens ledande specialty pharmaföretag. Vår ambition är att erbjuda produkter som förbättrar människors hälsa och livskvalitet. Vi har ett kommersiellt fokus och inriktar oss framförallt på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel (Rx) och receptfria produkter (OTC) till konsument. Våra produkter finns idag tillgängliga i över 30 länder.

På Karo Pharma strävar vi efter att vara kostnadsmedvetna och opportunistiska. Företaget växer både genom förvärv och organiskt med etablerade varumärken med stabila kassaflöden, samt satsningar på innovativa projekt med låg utvecklingsrisk och kort tid till marknaden. Det är en strategi som de senaste åren har gett oss en bra lönsamhet och positionerar oss som en attraktiv partner när vi nu satsar på att stärka vår närvaro i Europa och övriga världen.

Om Karo Pharma

Karo Pharma är ett lönsamt och snabbväxande specialty pharmaföretag som bidrar till förbättrad hälsa och ökad livskvalitet.
Läs mer

Partnerskap

Vi har en opportunistisk inställning till partnerskap och förvärv av företag och varumärken som passar in i vår produktportfölj, organisation och affärsstrategi.
Läs mer

Investerare

Vi skapar aktieägarvärde genom strategiska förvärv och satsningar på etablerade produkter med stabil intjäningspotential.
Läs mer

Produkter

Locobase

Locobase

Locobase är ett väl etablerat, internationellt varumärke inom området problemhud och rekommenderas varmt av vård- och apotekspersonal. Locobase finns i omkring 40 länder världen över och är nr.1 hudvårdsmärke på svenska apotek. Locobase är kliniskt bevisad att hjälpa känslig hud och verkar effektivt på eksemhud. Locobase finns som Repair, Fet Kräm och LPL beroende på...

Virusseptin

Viruseptin

Viruseptin är en förkylningsspray med dubbelverkande effekt som kan användas förebyggande och som behandling av virusinfektioner i näsa och svalg. Viruseptin hindrar effektivt virus att föröka sig och kan, i de fall förkylningen redan brutit ut, förkorta sjukdomsperioden och minska risken för att infektionen kommer tillbaka. Viruseptin är den första förkylningssprayen som i flera välkontrollerade...