Årsstämma 2018

Karo Pharmas årsstämma 2018 äger rum torsdagen den 3 maj, kl. 16.00 på Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. Aktieägare som vill ha en fråga behandlad på årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran därom till styrelsen i god tid före årsstämman. Anmälan till bolagsstämman kan göras efter kallelse gått ut per mail till camilla.lonn@karopharma.se. För att har rätt att delta samt rösta på stämman måste man vara registrerad i Aktieboken. För information om avstämningsdag se kallelse till bolagsstämma som kommer ut 4-6 veckor före stämman.