ÅTERKÖP AV AKTIER I KARO PHARMA UNDER VECKA 25 2018

Karo Pharma AB (publ) (LEI-kod 213800G54Z51LOPGTA79) har under perioden 18 juni 2018 – 21 juni 2018 återköpt sammanlagt 383 289 egna aktier (ISIN-kod: SE00007464888). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt SEK 86,3 miljoner som Karo Pharma offentliggjorde den 18 juni 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 18 juni 2018 och den 31 augusti 2018, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU- kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Under perioden 18 juni 2018 – 21 juni 2018 har aktier i Karo Pharma återköpts enligt nedan.

+————+——————–+——————-+———————+
|Datum |Aggregerad daglig |Viktat genomsnitts-|Totalt |
| |volym (antal aktier)|pris per dag (SEK) |transaktionsvärde per|
| | | |dag (SEK) |
+————+——————–+——————-+———————+
|18 juni 2018|107 200 |29,640365 |3 177 447 |
+————+——————–+——————-+———————+
|19 juni 2018|89 250 |29,363100 |2 620 657 |
+————+——————–+——————-+———————+
|20 juni 2018|86 839 |29,366600 |2 550 166 |
+————+——————–+——————-+———————+
|21 juni 2018|100 000 |29,360800 |2 936 080 |
+————+——————–+——————-+———————+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux SA för Karo Pharmas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Karo Pharmas innehav av egna aktier per den 21 juni 2018 till 383 289 aktier. Det totala antalet aktier i Karo Pharma uppgår till 164 332 782 aktier.

Sedan den 18 juni 2018 och till och med den 21 juni, 2018 har sammanlagt 383 289 aktier i Karo Pharma återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 2 464 990 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats: http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, VD, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se   

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett ”Specialty Pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2018, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)