ÅTERKÖP AV AKTIER I KARO PHARMA UNDER VECKA 26 2018

Karo Pharma AB (publ) (LEI-kod 213800G54Z51LOPGTA79) har under perioden 25 juni 2018 – 29 juni 2018 återköpt sammanlagt 460 816 egna aktier (ISIN-kod: SE00007464888). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt SEK 86,3 miljoner som Karo Pharma offentliggjorde den 18 juni 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 18 juni 2018 och den 31 augusti 2018, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU- kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Under perioden 25 juni 2018 – 29 juni 2018 har aktier i Karo Pharma återköpts enligt nedan.

+—–+———-+——————-+————————————–+
|Datum|Aggregerad|Viktat genomsnitts-|Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)|
| |daglig |pris per dag (SEK) | |
| |volym | | |
| |(antal | | |
| |aktier) | | |
+—–+———-+——————-+————————————–+
|25 |104 906 |29,278900 |3 125 045 |
|juni | | | |
|2018 | | | |
+—–+———-+——————-+————————————–+
|26 |100 000 |29,206900 |2 920 690 |
|juni | | | |
|2018 | | | |
+—–+———-+——————-+————————————–+
|27 |78 000 |29,595300 |2 308 433 |
|juni | | | |
|2018 | | | |
+—–+———-+——————-+————————————–+
|28 |98 332 |29,657800 |2 916 311 |
|juni | | | |
|2018 | | | |
+—–+———-+——————-+————————————–+
|29 |79 578 |29,621200 |2 357 196 |
|juni | | | |
|2018 | | | |
+—–+———-+——————-+————————————–+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux SA för Karo Pharmas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Karo Pharmas innehav av egna aktier per den 29 juni 2018 till 844 105 aktier. Det totala antalet aktier i Karo Pharma uppgår till 164 332 782 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen finns tillgängligt på www.karopharma.se. Sedan den 18 juni 2018 och till och med den 29 juni, 2018 har sammanlagt 844 105 aktier i Karo Pharma återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 2 464 990 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats: http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, VD, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se   

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett ”Specialty Pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2018, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)