ÅTERKÖP AV AKTIER I KARO PHARMA UNDER VECKA 30 2018

Karo Pharma AB (publ) (LEI-kod 213800G54Z51LOPGTA79) har under perioden 23 juli 2018 – 27 juli 2018 återköpt sammanlagt 427 536 egna aktier (ISIN-kod: SE00007464888). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt SEK 86,3 miljoner som Karo Pharma offentliggjorde den 18 juni 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 18 juni 2018 och den 31 augusti 2018, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU- kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Under perioden 23 juli 2018 – 27 juli 2018 har aktier i Karo Pharma återköpts enligt nedan.

+—–+—————–+——————–+—————–+
|Datum|Aggregerad daglig|   Viktat |Totalt |
| |volym (antal |genomsnitts-pris per|transaktionsvärde|
| |aktier) |dag (SEK) |per dag (SEK) |
+—–+—————–+——————–+—————–+
|23 |71 171 |33,345000 |2 373 197 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+—–+—————–+——————–+—————–+
|24 |84 680 |33,693700 |2 853 183 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+—–+—————–+——————–+—————–+
|25 |82 176 |33,720700 |2 771 032 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+—–+—————–+——————–+—————–+
|26 |90 000 |34,346700 |3 091 203 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+—–+—————–+——————–+—————–+
|27 |99 509 |34,873300 |3 470 207 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+—–+—————–+——————–+—————–+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux SA för Karo Pharmas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Karo Pharmas innehav av egna aktier per den 27 juli 2018 till 2 464 990 aktier. Det totala antalet aktier i Karo Pharma uppgår till 164 332 782 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen finns tillgängligt på www.karopharma.se. Sedan den 18 juni 2018 och till och med den 27 juli 2018 har sammanlagt 2 464 990 aktier i Karo Pharma återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 2 464 990 aktier. Återköpsprogrammet är därmed fullbordat och avslutas.
För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats: http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate- (http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares) actions/stockholm/repurchases-of-own-shares (http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Blom, VD, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se   

OM KARO PHARMA

Karo Pharma är ett ”Specialty Pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2018, klockan 11.30. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)