Extra bolagsstämma 14 februari 2019

Aktieägarna i Karo Pharma kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 februari 2019 kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.