Förtydligande avseende skrivning om företrädesemissionen i delårsrapporten som publicerades den 19 juli 2019

Idag offentliggjorde Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) sin delårsrapport för perioden januari till juni 2019. På sidan 2 i den svenskspråkiga versionen av delårsrapporten angavs något missvisande att en riktad nyemission av aktier om cirka 1 500 MSEK är planerad med företrädesrätt för Karo Pharmas aktieägare.

Karo Pharma vill med detta pressmeddelande förtydliga att nyemissionen, i enlighet med vad som tidigare aviserats genom pressmeddelande den 21 juni 2019 avseende förvärvet av Trimb, kommer att vara en nyemission med företrädesrätt och att de som är aktieägare på avstämningsdagen kommer att vara berättigade att delta i nyemissionen med företrädesrätt.
  

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.se
Mats-Olof Wallin, CFO, 076-002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se
  
 (mats-olof.wallin@karopharma.se)

Om Karo Pharma

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.
   

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019, klockan 16:00.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)