Ambition att växa

Vi jobbar på att expandera vår geografiska räckvidd och inta en framträdande position i var och en av de kategorier som vi är verksamma inom. Utöver organisk tillväxt fokuserar vi på strategiska förvärv.

Karo Pharma är väletablerat i de nordiska länderna och växer i övriga Europa, där vi är närvarande genom lokalkontor och distributionsnätverk.

För att kunna leverera på vår tillväxtstrategi letar vi efter varumärken eller företag som kan ge oss större marknadsandel och stärka vår portfölj i var och en av våra sex produktkategorier.

När vi tittar på nya möjligheter fokuserar vi framförallt på receptbelagda (Rx) och receptfria (OTC) läkemedel. Men vi överväger också andra hälsovårdsprodukter, så länge det finns en tydlig motivering och de passar strategiskt med vår affärsverksamhet.

Om du har relevanta affärsförslag som du skulle vilja diskutera eller presentera för oss, kontakta Carl Lindgren, Head of Business Development.

Tel: +46 76 002 60 22
E-post:  carl.lindgren@karopharma.com