Information kring aktieägarförteckning

Den uppdaterade aktieägarförteckningen publiceras normalt en gång per månad på vår hemsida omkring en vecka efter månadsslut.

Då fördelningen efter nyemissionen inte var inkluderad i oktoberförteckningen har vi ännu inte publicerat denna. Anledningen är att BTAs konverterades 30 oktober och registrerades först 1 november. Vi förväntar oss att publicera den uppdaterade dokumentationen den 25:e november.