Aktien

Största aktieägare

Efter att företrädesemissionen har genomförts, vilken registrerades den 1 november 2019, uppgår det totala antalet aktier till 225 033 204 aktier.

Största aktieägare i Karo Pharma är Karo Intressenter AB med totalt 169 250 727 aktier, vilket innebär ett innehav på 75,2 %.

Insynshandel

För insynspersoner och transaktioner, se Finansinspektionens insynsregister.