Aktien

Största aktieägare

Efter att företrädesemissionen har genomförts, vilken registrerades den 1 november 2019, uppgår det totala antalet aktier till 225 033 204 aktier. Största aktieägare i Karo Pharma är Karo Intressenter AB med totalt 174 026 334 aktier, vilket innebär ett innehav på 77,33%.

Aktieägare den 30 april 2021

De största aktieägarnaInnehavRöster i %
KARO INTRESSENTER AB174 026 33477,3%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION3 374 6671,5%
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W92 576 3191,1%
SIX SIS AG, W8IMY2 259 3661,0%
SEB Investment Management1 626 7600,7%
KARO PHARMA AB1 570 2010,7%
BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)1 400 7040,6%
CBNY-NORGES BANK1 304 3170,6%
Handelsbanken fonder1 002 4040,5%
T-PALLEN AB971 5340,4%
Summa 10 största aktieägare190 112 60684,5%
  
Övriga aktieägare34 920 59815,5%
SUMMA225 033 204100,0%
De största förändringarnaFörändringFörändring i %Innehav
T-PALLEN OBLFÖRV AB PENSIONSSTIFT-981 534-100,00%0
T-PALLEN AB971 534100,00%971 534
KARO INTRESSENTER AB566 2140,33%174 026 334
JP MORGAN CHASE BANK N.A.205 99953,54%590 786
BECKE, JÖRGEN200 016100,00%200 016

Antal ägare

Antal aktieägare7 709
Nytillkomna aktieägare149
Upphört att vara aktieägare232

Insynshandel

För insynspersoner och transaktioner, se Finansinspektionens insynsregister.