Aktien

Största aktieägare

Efter att företrädesemissionen har genomförts, vilken registrerades den 1 november 2019, uppgår det totala antalet aktier till 225 033 204 aktier. Största aktieägare i Karo Pharma är Karo Intressenter AB med totalt 189.875.942 aktier, vilket innebär ett innehav på 84,4%.

Aktieägare den 30-4-2022

De största aktieägarnaInnehavRöster i %
KARO INTRESSENTER AB189.875.94284,4%
AVANZA PENSION2.256.0011,0%
SIX SIS AG, W8IMY1.793.1820,8%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY1.634.6800,7%
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W91.006.6210,4%
BANQUE PICTET & CIE (EUROPE) SA, W8IMY924.9730,4%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA883.2020,4%
JP MORGAN CHASE BANK NA426.5050,2%
STEN, RONNY410.0000,2%
JACOBSSON, MARGARETA409.0000,2%
Summa 10 största aktieägare199.620.10688,7%
  
Övriga aktieägare25.413.09811,3%
SUMMA225 033 204100,0%
De största förändringarnaFörändringFörändring i %Innehav
KARO INTRESSENTER AB1.757.6790,9%189.875.942
MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8BEN-948.821-100,0%0
AVANZA PENSION762.22651,0%2.256.001
SOCIETE GENERALE W8BENE-640.684-99,2%5.104
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY-389.567-19,3%1.634.680

Antal ägare

Antal aktieägare6.582
Nytillkomna aktieägare97
Upphört att vara aktieägare159

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB

Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm,

Telefon: +46 (0)8-463 83 00

e-mail: certifiedadviser@penser.se

Insynshandel

För insynspersoner och transaktioner, se Finansinspektionens insynsregister.