Aktien

Största aktieägare

Efter att företrädesemissionen har genomförts, vilken registrerades den 1 november 2019, uppgår det totala antalet aktier till 225 033 204 aktier. Största aktieägare i Karo Pharma är Karo Intressenter AB med totalt 179 684 209 aktier, vilket innebär ett innehav på 79,8%.

Aktieägare den 31-10-2021

De största aktieägarnaInnehavRöster i %
KARO INTRESSENTER AB179 684 20979.85%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION3 161 1491,40%
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W92 587 3941,15%
SIX SIS AG, W8IMY1 783 7350,79%
CBNY-NORGES BANK1 347 9780,6%
SEB Investment Management1 320 4820,59%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUB)1 062 0770,47%
Handelsbanken fonder884 2560,39%
BANQUE PICTET & CIE (EUROPE) SA, W8IMY874 0500,39%
JP MORGAN CHASE BANK N.A.624 7460,28%
Summa 10 största aktieägare193 330 07685,91%
  
Övriga aktieägare31 703 12814,09%
SUMMA225 033 204100,0%
De största förändringarnaFörändringFörändring i %Innehav
KARO INTRESSENTER AB2 017 3771,1%179 684 209
SWEDBANK AB-1 960 670-100,0%0
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY221 724100%221 724
SIX SIS AG, W8IMY-221 724-11,1%1 783 735
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE-207 479-100%0

Antal ägare

Antal aktieägare7 071
Nytillkomna aktieägare76
Upphört att vara aktieägare128

Insynshandel

För insynspersoner och transaktioner, se Finansinspektionens insynsregister.