Aktien

Största aktieägare

Efter att företrädesemissionen har genomförts, vilken registrerades i april 2022, uppgår det totala antalet aktier till 273 254 604. Största aktieägare i Karo Pharma är Karo Intressenter AB med totalt 235 704 299 aktier, vilket innebär ett innehav på 86,3%.

Aktieägare den 31-07-2022

De största aktieägarnaInnehavRöster i %
KARO INTRESSENTER AB235 704 29986,3%
AVANZA PENSION2 641 3951,0%
SIX SIS AG, W8IMY1 799 8680,7%
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W91 718 4420,6%
BANQUE PICTET & CIE (EUROPE) SA, W8IMY1 141 1410,4%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA1 011 6960,4%
STEN, RONNY497 8570,2%
SWEDBANK FÖRSÄKRING477 0300,2%
JP MORGAN CHASE BANK NA; W9468 6580,2%
CBNY-NORGES BANK436 6890,2%
Summa 10 största aktieägare245 897 07590,0%
  
Övriga aktieägare27 357 52910,0%
SUMMA273 254 604100,0%
De största förändringarnaFörändringFörändring i %Innehav
KARO INTRESSENTER AB414 3960,2%235 704 299
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY187 50677,9%428 084
SHB LUXEMBOURG CL ACCT SWDEN-121 500-32,8%248 500

Antal ägare

Antal aktieägare6 464
Nytillkomna aktieägare20
Upphört att vara aktieägare55

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB

Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm,

Telefon: +46 (0)8-463 83 00

e-mail: certifiedadviser@penser.se

Insynshandel

För insynspersoner och transaktioner, se Finansinspektionens insynsregister.