Finansiella rapporter

Årsredovisningar

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Senaste rapporterna

21 juli, 2022

Delårsrapport halvår 1, 2022

Januari – juni · Intäkterna uppgick till 1 965,3 (1 460,9) MSEK. Detta motsvarar en ökning med +35% för perioden.· Den organiska tillväxten1 i perioden uppgick till +6%. Valutaeffekten var +3% medan förvärven av Sylphar gruppen och E45® från Reckitt bidrog med tillväxt om 26%.· EBIT (Rörelseresultatet) uppgick till 3,8 (159,1) MSEK motsvarande en minskning med...

12 april, 2022

Karo Pharma publicerar årsredovisning för 2021

Idag, den 12 april 2022, publicerar Karo Pharma sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021 på bolagets webbplats, www.karopharma.se. För ytterligare information vänligen kontakta: Lisa Westerdahl, Head of Corporate Communication, 073-329 70 04, lisa.westerdahl@karopharma.com Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com Årsredovisningen publiceras på svenska och engelska, den svenska versionen utgör originalversionen och har översatts till engelska....

25 februari, 2022

Bokslutskommuniké 2021

Kvartal 4, oktober – december Intäkterna uppgick till 762,0 (721,2) MSEK. Detta motsvarar en ökning med +6% för perioden. Den organiska tillväxten1 i fjärde kvartalet uppgick till +9%. Valutaeffekten i kvartalet var 1% medan förvärvseffekt justerat för avyttringar gav en nettoeffekt på -5%. EBIT (Rörelseresultat) uppgick till -52,7 (-16,1) MSEK motsvarande en minskning med 228%....