Finansiella rapporter

Årsredovisningar

2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Visa alla finansiella rapporter från

15 november, 2019

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

Juli – september · Nettoomsättningen uppgick till 443,7 (395,3) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 12 % för perioden, varav den förvärvade verksamheten svarar för 10 % (41,0 MSEK). · Justerad EBITDA uppgick till 156,9 (145,8) MSEK exklusive poster av engångskaraktär, kostnader relaterade till förvärvet av Trimb samt omstruktureringskostnader om totalt 28,2 MSEK. · Bruttomarginalen...

Läs mer
19 juli, 2019

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

PERIODEN OCH ANDRA KVARTALET

Läs mer
26 april, 2019

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 420,8 (267,1) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 58 %. Tillväxten hänförs till under perioden förvärvade produkter. · Nettoomsättningen minskade under perioden med 6 % jämfört med proforma 2018. Till jämförbara valutakurser minskade försäljningen med 8 %. Huvudorsaken till den minskade försäljningen hänförs till den norska marknaden där en svag influensa...

Läs mer
9 april, 2019

Karo Pharma publicerar årsredovisning för 2018

Karo Pharma publicerar årsredovisning för 2018. Idag, den 9 april 2019, publicerar Karo Pharma sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018 på bolagets webbplats, www.karopharma.se. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Mats-Olof Wallin, CFO, 076 002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se OM KARO PHARMA Karo Pharma är ett Specialty Pharma-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo...

Läs mer
14 februari, 2019

BOKSLUTSRAPPORT 2018

HELÅRET OCH FJÄRDE KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 1615,1 (657,6) MSEK, varav fjärde kvartalet 463,3 (238,7) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 146 %, varav fjärde kvartalet ökade med 94 %. En stor del av tillväxten hänförs till under perioden förvärvade produkter. · Den organiska tillväxten blev + 7,0 % (proforma) för perioden varav fjärde...

Läs mer