Finansiella rapporter

Årsredovisningar

2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Visa alla finansiella rapporter från

14 februari, 2019

BOKSLUTSRAPPORT 2018

HELÅRET OCH FJÄRDE KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 1615,1 (657,6) MSEK, varav fjärde kvartalet 463,3 (238,7) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 146 %, varav fjärde kvartalet ökade med 94 %. En stor del av tillväxten hänförs till under perioden förvärvade produkter. · Den organiska tillväxten blev + 7,0 % (proforma) för perioden varav fjärde...

Läs mer