Kalender

9 april 2019, Årsredovisning 2018
26 april 2019, Delårsrapport jan-mar 2019
16 maj 2019 kl 14.00, Årsstämma
19 juli 2019, Delårsrapport jan-juni 2019
1 nov 2019, Delårsrapport jan-sept 2019
20 feb 2020, Bokslutsrapport 2019