Kalender

9 april 2019, Årsredovisning 2018
26 april 2019, Delårsrapport jan-mar 2019
16 maj 2019 kl 14.00, Årsstämma
19 juli 2019, Delårsrapport jan-juni 2019
15 nov 2019, Delårsrapport jan-sept 2019
19 feb 2020, Bokslutsrapport 2019
29 april 2020, Delårsrapport jan-mar 2020
21 jul 2020, Delårsrapport jan-jun 2020
30 okt 2020, Delårsrapport jan-sep 2020