Nyheter från Karo Pharma

25 maj, 2020

ÅRSSTÄMMA 2020 i KARO PHARMA AKTIEBOLAG

På dagens årsstämma i Karo Pharma fattades huvudsakligen följande beslut. Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att till förfogande stående medel, innefattande årets resultat, skulle balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter genom omval av Bo Jesper Hansen, Erika...

8 maj, 2020

Karo Pharma förvärvar Pevaryl® produktportfölj av Cilag GmbH International, ett dotterbolag inom Johnson & Johnson

Karo Pharma Aktiebolag (“Karo Pharma”) har idag undertecknat och slutfört förvärvet av de resterande europeiska rättigheterna till Pevaryl® produkt-portfölj av Cilag GmbH International, ett av Janssen Pharmaceuticals bolag  inom Johnson & Johnson koncernen, för 58 miljoner EURO. Med transaktionen konsolideras ägandet av produktfamiljen Pevaryl®, bestående av Pevaryl®, Epi-Pevaryl®, Gyno-Pevaryl® och Pevisone® i Europa till Karo...

23 april, 2020

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG

Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr 556309-3359, kallas till årsstämma den 25 maj 2020 kl. 15.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

1 april, 2020

Karo Pharma AB förvärvar Hygis SA och får därigenom direkt tillgång till den schweiziska marknaden

Karo Pharma (Karo) har idag förvärvat Hygis SA (Hygis), ett schweiziskt distributionsbolag med exklusiva försäljningsrättigheter till Karos varumärken MultiGyn och MultiMam. Hygis verksamhet begränsar sig till att endast omfatta Karos varumärken och genom förvärvet får Karo direkt kontroll över dessa. Karo förväntar sig att varumärkena kommer nå en årsomsättning på Euro 1.3 miljoner samtidigt som...

27 mars, 2020

Karo Pharma senarelägger årsstämman till 25 maj, 2020

Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) har beslutat att senarelägga årsstämman till den 25 maj, 2020. Tidigare kommunicerat datum för stämman var den 29 april, 2020. Senareläggningen beror på den växande oron för spridning av COVID-19 och med omtanke om deltagarna. Kallelse kommer utfärdas senast fyra veckor före stämman. För ytterligare information, vänligen kontakta: ...

2 mars, 2020

Karo Pharma slutför förvärvet av produktportfölj från Leo Pharma

Karo Pharma Aktiebolag (“Karo Pharma”) meddelar idag att förvärvet av intimvård- och hudvårdsprodukter från Leo Pharma för 90 MEUR, som offentliggjordes den 23 december 2019 och godkändes av relevanta konkurrensmyndigheter den 20 februari 2020, har slutförts.

4 februari, 2020

Karo Pharmas samarbetsavtal med Pfizer avslutas

Karo Pharma AB (”Karo”) har informerats av Pfizer Inc. (”Pfizer”) om att de beslutat sig för att avsluta Forskningssamarbetet och Licensavtalet som parterna ingick i december, 2011. Efter att detta samarbete har avslutats kommer det inte finnas något aktivt samarbetsavtal mellan parterna. Denna information följer Pfizers tidigare beslut att avsluta det specifika utvecklingsprojektet PF-06763809, vilket...