Karo Pharma AB förvärvar Hygis SA och får därigenom direkt tillgång till den schweiziska marknaden

Karo Pharma (Karo) har idag förvärvat Hygis SA (Hygis), ett schweiziskt distributionsbolag med exklusiva försäljningsrättigheter till Karos varumärken MultiGyn och MultiMam. Hygis verksamhet begränsar sig till att endast omfatta Karos varumärken och genom förvärvet får Karo direkt kontroll över dessa.

Karo förväntar sig att varumärkena kommer nå en årsomsättning på Euro 1.3 miljoner samtidigt som man har förhoppningar att om att skapa försäljningssynergier med andra produkter som sälj på den schweiziska marknaden.

“Genom förvärvet av Hygis tar vi ytterligare ett steg i att bygga upp vår direkta verksamhet i DACH-regionen, vilket är en kommersiell huvudprioritering de kommande åren, säger Magnus Nylén, CSO på Karo Pharma AB. ”Förutom den förbättrade bruttomarginalen får vi också en professionell försäljnings- och marknadsföringsorganisation på plats i Schweiz”, fortsätter Magnus Nylén.

För ytterligare information, kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, +46 73 501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com
Magnus Nylén, CSO, +46 70 514 84 94, magnus.nylen@karopharma.com

   
Om Karo Pharma

Karo Pharma är ett läkemedelsföretag specialiserat på försäljning- och marknadsföring av receptbelagda läkemedel så väl som receptfria läkemedel och läkemedelsnära produkter som säljs i apotekskanalen eller i övrig handel. Karo Pharma är noterade på Nasdaq, Stockholm, Mid Cap.