Karo Pharma avyttrar produktportfölj till Evolan Pharma

Karo Pharma AB (“Karo”) tillkännager idag avyttringen av en portfölj bestående av 12 varumärken till Evolan Pharma AB (“Evolan”). Transaktionen har slutförts idag, den 1:a juli, 2021.

Efter ett flertal genomförda förvärv under de senaste åren har Karo genomfört en strategisk utvärdering av sina produkter med syftet att strömlinjeforma och optimera sin kommersiella portfölj.  

Resultatet av denna utvärdering är att 12 varumärken (Citodon, Morfin Special, Sincon, Bamse, Oliva, Karbasal, Complete, Nazamer, Ferromax, Tussin, Samin och Conotrane) bedömts falla utanför ramen för vår tillväxtstrategi. Följaktligen har Karo genomfört en formell och konkurrensutsatt försäljningsprocess inom vilken flera externa bolag har utvärderat portföljen. Karo är mycket nöjda med att tillkännage att denna process är avslutad och att vi har funnit en ny stark och mycket lämplig ägare till portföljen i Evolan, ett svenskt läkemedelsföretag som arbetar med produktutveckling, försäljning och marknadsföring av läkemedel.

Portföljens nettoomsättning uppgick till SEK 62 millioner under 2020 och hade en tillväxt på -4% i jämförelse med föregående år. Avyttringen innebär att Karo har slutfört sin översyn och optimering av produktportföljen till följd av de senaste årens genomförda förvärv.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, +4673-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com
Carl Lindgren, VP Business Development, +4676-002 60 22, carl.lindgren@karopharma.com

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2021, klockan 11.00.