Karo Pharma erhåller villkorat godkännande om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm i samband med listbytet till Nasdaq First North Growth Market

Karo Pharma Aktiebolag (publ) (”Bolaget” eller ”Karo Pharma”) meddelade genom pressmeddelande den 9 mars 2022 att Bolagets styrelse beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq Stockholm och notering på Nasdaq First North Growth Market samt att ansökan om avnotering lämnats in till Nasdaq Stockholm. Bolaget har idag erhållit godkännande av avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholms godkännande är villkorat av att Bolagets aktie godkänns för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Förutsatt att Bolagets aktie godkänns för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market förväntas sista dag för handel på Nasdaq Stockholm vara den 24 mars 2022 och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market vara den 25 mars 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, +4673-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO, +46 73-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 mars 2022 kl. 14:00 CET.

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.