Karo Pharma förvärvar Pevaryl® produktportfölj av Cilag GmbH International, ett dotterbolag inom Johnson & Johnson

Karo Pharma Aktiebolag (“Karo Pharma”) har idag undertecknat och slutfört förvärvet av de resterande europeiska rättigheterna till Pevaryl® produkt-portfölj av Cilag GmbH International, ett av Janssen Pharmaceuticals bolag  inom Johnson & Johnson koncernen, för 58 miljoner EURO.

Med transaktionen konsolideras ägandet av produktfamiljen Pevaryl®, bestående av Pevaryl®, Epi-Pevaryl®, Gyno-Pevaryl® och Pevisone® i Europa till Karo Pharma. Den förvärvade portföljen hade en nettoomsättning på omkring 20 miljoner EURO under 2019.

Karo Pharma äger och kommersialiserar redan Pevaryl®, Gyno-Pevaryl® och Epi-Pevaryl® på vissa europeiska marknader som ett resultat av en transaktion mellan Karo Pharmas dotterbolag, Trimb Healthcare AB, och Johnson & Johnsons konsumentverksamhet i juni 2017. Denna verksamhet genererade en nettoomsättning på cirka 10 miljoner EUR under 2019 och den kombinerade Pevaryl®portföljen kommer därmed att nå en nettoomsättning på cirka 30 MEUR.

Konsolidering av Pevaryl® ger fördelar när det gäller att upprätthålla och utveckla ett fokuserat och tydligt varumärkeserbjudande på de europeiska marknaderna samt ger skalfördelar ur ett produktions-, regulatoriskt, och kommersiellt perspektiv. Genom förvärvet stärker Karo Pharma sin europeiska räckvidd utanför Norden. I synnerhet ger förvärvet ökad närvaro i Italien som under 2019 utgjorde ca hälften av den förvärvade omsättningen på 20 miljoner EUR. Vidare passar de förvärvade produkterna väl in i två av Karo Pharma’s prioriterade kategorier, intim- och fotvård, inom vilka vi uppnår ytterligare storlek och bredd på vårt sortiment.

”Transaktionen ger oss full kontroll över Pevaryl® portföljen i Europa och bidrar till att vi uppnår en kritisk massa på några viktiga europeiska länder, exempelvis Italien. Produkterna är tillgängliga på mer än 20 marknader i Europa och kännetecknas av fördelar som vi tror kommer bidra till ökad framtida tillväxt för oss”, säger Christoffer Lorenzen, CEO Karo Pharma.

Förvärvet är en ren inkråmsaffär. Ingen personal eller tillverkningsenheter ingår i avtalet och riskerna med produktionsflytt (technology transfers) är begränsade. Johnson & Johnson och Karo Pharma kommer att samarbeta för att säkerställa en smidig överföring av produktportföljen, inklusive relevanta godkännanden. Karo Pharma beräknar att produkterna har tagits över och drivs av Karo Pharma vid utgången av första kvartalet 2021. Karo Pharma förväntar att driftkostnaderna över tid kommer öka med ca 2-3 miljoner EURO per år som en direkt konsekvens av transaktionen. Framförallt är detta relaterat till ytterligare uppbyggnad av organisationen inom försäljning, marknadsföring, logistik och inom det regulatoriska området.

Transaktionen finansieras genom att en ny lånefacilitet upptas från SEB, Swedbank and DNB NOR. Sawaya Partners, LLC har agerat finansiell rådgivare åt Karo Pharma.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christoffer Lorenzen, CEO, +4673-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com
Carl Lindgren, VP Business Development, +4676-002 60 22, carl.lindgren@karopharma.com

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8:e maj 2020, klockan 13.00

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Karo kan inte ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)