Karo Pharma ingår avtal med avsikt att förvärva E45® från Reckitt

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo”) har idag ingått ett säljoptionsavtal angående ett möjligt förvärv av hudvårdsvarumärket E45® för 200 miljoner GBP (”Transaktionen”).

Förutsatt att Reckitt verkställer säljoptionen, kommer förvärvet av varumärket E45® att genomföras i enlighet med säljoptionsavtalet. Slutförandet av Transaktionen kommer vara föremål för sedvanlig konkurrensgranskning samt Reckitts slutförande av informations- och samrådsprocesser med berörda franska fackföreningar. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet, 2022.

Vid Transaktionen kommer ägandet av E45®, med en årlig beräknad nettoomsättning på 43 miljoner GBP under 2021, överföras från Reckitt till Karo. I linje med Karos strategi att expandera sin kommersiella verksamhet på stora europeiska marknader, skulle förvärvet stärka Karos verksamhet i Storbritannien. Vidare skulle Transaktionen stärka Karos position inom hudvårdskategorin och addera ett, i Storbritannien och Sydafrika, marknadsledande hudvårdsvarumärke till Karos portfölj.

”Med sin beprövade dermatologiska effekt och ledande brittiska marknadsposition inom hudvård är E45 ett spännande tillskott till Karos varumärkesportfölj. E45 förstärker och skalar upp vår europeiska närvaro inom hudvård och har synergier med våra befintliga varumärken Locobase, Alfason och Decubal. Vi ser stora möjligheter att öka värdet av E45 genom att intensifiera digital marknadsföring, flytta fokus från offline till omnichannel samt att erbjuda konsumenter en konkurrenskraftig pipeline av innovativa produkter, säger Anna Hale, CMO på Karo.

”Vi är glada över att kunna lägga till ytterligare ett synergistiskt varumärkesförvärv till Karos portfölj. E45 är ett unikt varumärke, som har konsumenternas förtroende baserat på kvalitet och tillförlitlighet. Varumärket kommer att stärka vår närvaro på den brittiska marknaden och bredda vår hudvårdskategori, vilket är helt i linje med vår strategi. Vidare kommer vi att stödja tillväxten via ökad marknadsföring och genom att utnyttja de e-handelsmöjligheter vi nyligen fick tillgång till via Sylphar-transaktionen”, säger Christoffer Lorenzen, CEO för Karo.

I enlighet med villkoren för Transaktionen kommer Reckitt att tillhandahålla service- och tillverkningssupport till Karo under en begränsad period efter det att Transaktionen har slutförts. Inga produktionsanläggningar ingår i Transaktionen och Karo avser att flytta tillverkningen till en ny kontraktstillverkare. Transaktionen kommer att finansieras till 100 % med lån från Karos befintliga banker.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, +46735017 620, christoffer.lorenzen@karopharma.com

Carl Lindgren, VP Business Development, +46760026 022, carl.lindgren@karopharma.com

Denna information är sådan som Karo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 december 2021 kl. 08:00 CET.

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Karo kan inte ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden.