Karo Pharma publicerar årsredovisning för 2018

Karo Pharma publicerar årsredovisning för 2018.

Idag, den 9 april 2019, publicerar Karo Pharma sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018 på bolagets webbplats, www.karopharma.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mats-Olof Wallin, CFO, 076 002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett Specialty Pharma-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
   

Denna information är sådan information som Karo Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 april 2019, klockan 08:30. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.