Karo Pharma publicerar årsredovisning för 2019

Idag, den 1 april 2020, publicerar Karo Pharma sin årsredovisning för verksamhetsåret 2019 på bolagets webbplats, www.karopharma.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Jon Johnsson, CFO, +46 735 078 861, jon.johnsson@karopharma.com

OM KARO PHARMA
Karo Pharma specialiserar sig på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och egenvårdsprodukter för ”everyday healthcare”. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 april 2020, klockan 15:00.