Karo Pharma senarelägger årsstämman till 25 maj, 2020

Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) har beslutat att senarelägga årsstämman till den 25 maj, 2020. Tidigare kommunicerat datum för stämman var den 29 april, 2020. Senareläggningen beror på den växande oron för spridning av COVID-19 och med omtanke om deltagarna. Kallelse kommer utfärdas senast fyra veckor före stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61jon.johnsson@karopharma.com

Om Karo Pharma

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 13.00 CET.