Karo Pharma slutför förvärvet av Sylphar International NV

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo”) meddelar idag att det tidigare offentliggjorda förvärvet av det belgiska snabbväxande digital-first företaget Sylphar International NV (“Sylphar”) för 290 mEUR har slutförts enligt plan.

Transaktionen förväntas bidra positivt till Karos marknadsposition och skapa en stabil plattform för fortsatt tillväxt, särskilt på den digitala marknaden.

Robin List, CEO på Sylphar, kommer från och med idag att ingå i Karos koncernledning och rapportera till Christoffer Lorenzen, CEO på Karo. Robin kommer att fortsätta att leda Sylphars verksamhet och kommer att vara en viktig del i integrationen och den framtida driften av det kombinerade företaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, +46735017 620, christoffer.lorenzen@karopharma.com

Carl Lindgren, VP Business Development, +46760026 022, carl.lindgren@karopharma.com

Denna information är sådan som Karo Pharma Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 januari at 15:30 CET.

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Karo kan inte ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden.