Karo Pharma slutför förvärvet av Trimb och genomför ledningsförändringar

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) meddelar idag att förvärvet av samtliga aktier i Trimb Holding AB (“Trimb”) från Avista Capital Partners och övriga aktieägare för 3 400 MSEK, som offentliggjordes den 21 juni 2019 och slutligt godkänts av relevanta konkurrensmyndigheter den 4 september 2019, har slutförts. Förvärvet av Trimb förväntas bidra positivt till Karo Pharmas marknadsposition och förväntas skapa en stabil plattform för Karo Pharmas fortsatta tillväxt. Förvärvet förväntas vidare medföra synergipotential för Karo Pharma i form av både försäljnings- och kostnadssynergier.

Som tidigare kommunicerats avser Karo Pharma återbetala en del av förvärvsfinansieringen relaterad till förvärvet av Trimb med medel från en nyemission av aktier. Med anledning av detta har styrelsen i Karo Pharma föreslagit att den extra bolagsstämman i Karo Pharma den 20 september 2019 bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Förutsatt att styrelsen erhåller den extra bolagsstämmans bemyndigande förväntas företrädesemissionen genomföras under det fjärde kvartalet 2019.

Ny koncernledning

Som ett led i förvärvet av Trimb genomför Karo Pharma förändringar i koncernledningen:

· Magnus Nylén, tidigare VD på Trimb, tillträder som ny Chief Sales Officer. Magnus har också erfarenhet som bland annat Managing Partner och Managing Director på Exeltis samt marknadsdirektör på Actavis.
· Jonathan Kimber, tidigare Head of Supply Chain på Trimb, tillträder som ny VP Operations. Jonathan har även erfarenhet från flera positioner på Oriflame.
· Sofia Pedersen, tidigare Head of Scientific Affairs på Trimb, tillträder som ny VP Scientific Affairs. Sofia har också erfarenhet som bland annat Manager Regulatory Affairs på Bausch + Lomb samt Nordic Regulatory Affairs Officer på Actavis.
· Anna Elmblad, tidigare Head of Marketing & Business Development på Trimb, tillträder som ny VP Marketing Wellness, Foot- and Intimate Care. Anna har också erfarenhet som bland annat Business Unit Director på Teva och Allergan.

Koncernledningen består därmed av Christoffer Lorenzen (CEO), Mats-Olof Wallin (CFO, fram till den 1 oktober 2019, varefter han efterträds av Jon Johnson enligt vad som meddelades genom pressmeddelande den 14 augusti 2019), Magnus Nylén (Chief Sales Officer), Carl Lindgren (VP Business Development), Jonathan Kimber (VP Operations), Sofia Pedersen (VP Scientific Affairs), Lisa Westerdahl (VP Marketing Pain, Dermatology and Pharma), Anna Elmblad (VP Marketing Wellness, Foot- and Intimate Care) och Hadi Ghane (Director, Hospital Supply).

Mer information om den nya koncernledningen finns tillgänglig på Karo Pharmas hemsida, www.karopharma.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.se

Mats-Olof Wallin, CFO, 076-002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se
 

Om Karo Pharma

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 september 2019 kl. 17:00 CEST.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)