Karo Pharma slutför förvärvet av varumärkesportfölj från Teva Pharmaceuticals

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo”) meddelar idag att förvärvet av den europeiska OTC-portföljen från Teva Pharmaceuticals (Teva) för 84 MEUR, som avtalades och offentliggjordes den 3 februari 2021, har slutförts.

Genom transaktionen övergår äganderätten av varumärkesportföljen, bestående av Flux®, Decubal®, Lactocare®, Apobase®, Dailycare® och Fludent®, från Teva till Karo.  

Karo och Teva har sedan tillkännagivandet av förvärvet haft ett nära och smidigt samarbete, vilket lett fram till slutförandet av affären enligt plan.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christoffer Lorenzen, CEO, +4673-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com
Carl Lindgren, VP Business Development, +4676-002 60 22, carl.lindgren@karopharma.com

Om Karo Pharma
Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2021, klockan 09:45.