Karo Pharma Utdelning

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning per aktie på 0,50 SEK.

Utdelningen består av 0,22 SEK som en engångsutdelning från försäljning av Oasmiaaktier. Samt vidare en utdelning av 0,28 SEK per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO
Mobil 070-540 40 14
E-mail henrik.palm@karopharma.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karo Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017, klockan 08.00 CET

Om Karo Pharma AB
(Nasdaq Stockholm: KARO) Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Aktien är noterat på Nasdaq Stockholmbörsens lista för medelstora företag (Mid Cap).

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)