Karo Pharmas Årsredovisning 2017

Karo Pharmas årsredovisning för 2017 har publicerats och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.karopharma.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Blom, CEO, mobil 070-655 56 98 eller e-mail peter.blom@karopharma.se