KARO PHARMAS FÖRSÄLJNING AV OASMIA AKTIER

Vad Karo Pharma erfar har åklagaren beslutat att föra åtal mot Karo Pharma och Anders Lönner avseende misstänkt insiderhandel. Styrelsen uppfattning är att bolaget och Anders Lönner har agerat klanderfritt varför styrelsen ser framemot ett rättsligt klargörande. Vid styrelsens beslut att avyttra Oasmia aktierna den 2 februari deltog inte Anders Lönner i beslutet utan anmälde jäv. Anders Lönner har fortsatt styrelsens fulla förtroende och har inte agerat för egen vinning. Orsaken till misstanken om insiderhandel är en anmälan från Oasmia. Bolagets avyttring av Oasmia aktierna innebar en förlust på 11 MSEK.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se
OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett ”specialty pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.
Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018, klockan 16:30. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)