KARO PHARMAS OPTIONSPROGRAM TILL MEDARBETARE AVSLUTAD

STOCKHOLM 28 februari 2018

I enlighet med förslag från styrelsen i Karo Pharma AB (publ) och beslut vid Karo Pharmas extra bolagsstämma den 21 juli 2016 genomfördes ett optionsprogram riktat till personal, ledande befattningshavare och arbetande styrelseordförande.

Teckning av samtliga utestående teckningsoptionerna ägde rum senast den 26 augusti 2016.

Varje teckningsoption gav rätt att teckna 1,05 aktier till priset av 63,1 SEK per aktie den 26 februari 2018. Optionsprogrammet avslutades den 26 februari 2018 utan inlösen.
  

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018, klockan 15:00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)