Karo Pharmas samarbetsavtal med Pfizer avslutas

Karo Pharma AB (”Karo”) har informerats av Pfizer Inc. (”Pfizer”) om att de beslutat sig för att avsluta Forskningssamarbetet och Licensavtalet som parterna ingick i december, 2011. Efter att detta samarbete har avslutats kommer det inte finnas något aktivt samarbetsavtal mellan parterna.

Denna information följer Pfizers tidigare beslut att avsluta det specifika utvecklingsprojektet PF-06763809, vilket Karo informerat om i pressmeddelanden som publicerats den 5:e och 20:e november, 2019.

Termineringen av samarbetsavtalet har ingen påverkan på löpande verksamhet eller prognosen framöver.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com

Carl Lindgren, VP Business Development, 076-002 60 22, carl.lindgren@karopharma.com
  

Om Karo Pharma

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2020, klockan 18.00.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)