Karo Pharmas Styrelseordförande Anders Lönner har hastigt avlidit

”Det är med stor sorg som vi meddelar detta djupt tragiska och högst oväntade besked”, säger en samlad styrelse i Karo Pharma. ”Anders Lönner har mycket hastigt och oväntat lämnat oss. Våra tankar går till Anders familj och närmaste.”

Anders Lönner tillträdde som Arbetande Styrelseordförande i Karo Pharma 2014. Företaget har sedan dess haft stark lönsam tillväxt.

Anders har med sin långa och gedigna kunskap påverkat svensk läkemedelsindustri på ett extraordinärt sätt, vilket framgår av alla hedersomnämnanden han fått genom åren. Han började sin karriär på Astra Pharmaceuticals, VD för Astra Läkemedel, för att därefter vara VD på Meda under många år. Under Anders ledarskap utvecklades Meda exceptionellt väl genom den affärsmodell som Anders implementerade. Meda förvandlades från ett agenturföretag till ett betydande internationellt läkemedelsföretag.

Anders har som Arbetande Styrelseordförande i Karo Pharma svarat för en framgångsrik transformering av ett olönsamt forskningsbolag till ett lönsamt läkemedelsbolag. Anders integritet, omdöme, inlevelseförmåga och kreativitet har gjort honom till en synnerligen framgångsrik affärsman och entreprenör inom läkemedelsbranschen.

Anders Lönner utnämndes till Medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Motiveringen var; ”Anders Lönner har under många år visat ett starkt engagemang för Karolinska Institutet, särskilt inom området klinisk behandlingsforskning.”

Styrelseledamoten Håkan Åström tillträder nu som tillförordnad Styrelseordförande.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen nedans försorg, för offentliggörande den 2 december kl. 17:00

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Håkan Åström, tillförordnad Styrelseordförande, 070-374 72 13 eller hakanastrom@aol.com
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett ”specialty pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2018, klockan 17:00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)