KOMPLETTERANDE INFORMATION TILL TIDIGARE PRESSMEDDELANDE IDAG

Karo Pharma har förvärvat 100% av aktierna i bolaget Medireduce AB till ett förvärvspris understigande 5 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Peter Blom, mobil 070-6555698 eller e-mail peter.blom@karopharma.se

Om Karo Pharma
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Aktien är noterat på Nasdaq Stockholmbörsens lista för medelstora företag (Mid Cap).
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karo Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017, klockan 10:00.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)