Kontakta oss

LandKontakt
Swedeninfo@karopharma.se
Denmarkkontakt@karopharma.dk
Netherlands/Belgium/LuxemburgInfoNL@karopharma.com
Germanyinfode@karopharma.com
AustriainfoAT@karopharma.com
FinlandinfoFI@karopharma.com
Norwayinfo@karopharma.no
SwitzerlandinfoCH@karopharma.com
United Kingdomukinfo@karopharma.com

Övriga länder

international@karopharma.com

Patientsäkerhet är en prioritet för Karo Pharma

Gäller det ett livshotande medicinskt tillstånd, ring 112 eller kontakta omedelbart din läkare.

Karo Pharma AB jobbar kontinuerligt med att bevaka kvaliteten, säkerheten och effekten på sina läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetiska produkter för att säkerställa att nyttan överväger riskerna;

Medicinsktekniska produkter, kosmetika, kosttillskott & livsmedel
Vill du komma i kontakt med oss angående något av våra medicintekniska produkter, kosmetikaprodukter eller kosttillskott, vänligen kontakta oss på
info@karopharma.se

Läkemedel
Har du en fråga om något av våra läkemedel, eller om du vill rapportera en oönskad händelse/biverkan, eller vill göra en reklamation rörande Karo Pharma produkt, vänligen följ nedan instruktioner.

Den medicinska informationen som härmed lämnas skall inte ersätta professionell rådgivning och oberoende bedömning av hälso- och sjukvårdspersonal. Om din fråga rör generella sjukdomstillstånd eller relaterad till en specifik behandlingsrekommendation, vänligen kontakta din läkare.

För medicinska frågor om våra läkemedel; vänligen kontakta Lokal Karo Pharma kontor:

LandEmailTelefonnummer
SwedenMedinfoSE@karopharma.com 010-1805515

Vänligen notera att vi enbart svarar på medicinska frågor rörande Karo Pharma produkter.

Den globala patientsäkerhetsavdelningen inom Karo Pharma jobbar kontinuerligt med att identifiera, analysera, bevaka och rapportera potentiella biverkningar, och andra potentiella risker för att säkerställa att nyttan överstiger riskerna och förblir positiva under läkemedlets livscykel. Läkemedelsmyndigheter världen över bevakar också patientsäkerheten hos läkemedel.

Syftet med den kontinuerliga bevakningen är att upptäcka säkerhetsproblem så som, en skadlig och oavsedd reaktion på ett läkemedel eller ändrad frekvens av en känd biverkning. Bevakningen ger en ökad kunskap om läkemedlet och kan leda till åtgärder som exempelvis uppdaterad produktinformation, begränsning av användningsområde för läkemedlet eller kompletterande information till hälso- och sjukvården.
För att rapportera en oönskad händelse/biverkning associerad med en Karo Pharma produkt, vänligen kontakta Läkemedelsmyndigheten i ditt land eller kontakta lokalt Karo Pharma kontor enligt nedan.

Oönskad händelse/biverkning
En oönskad händelse/biverkning är en ogynnsam medicinsk händelse, eller en försämring i sjukdomstillstånd efter eller under en läkemedelsexponering, oberoende om det föreligger ett orsakssamband eller inte.

En ogynnsam medicinsk händelse är en oväntad och en oavsiktlig händelse, så som (tex ett avvikande provfynd eller förändringar i elektrokardiogram), symptom (exempelvis utslag, illamående, diarré), eller sjukdom (exempelvis hypotyreos, anemi, psoriasis) som tillfälligt är associerad med användning av ett läkemedel, men inte nödvändigtvis kopplat till läkemedlet.

Annan säkerhetsinformation vi kontinuerligt samlar in är överdosering, interaktioner, läkemedelsanvändning utanför godkänt användningsområde och om vårt läkemedel har använts under graviditet.

LandEmailTelefonnummer
SwedenPVSE@karopharma.com +46 8 124 106 48

Vi är ålagda att samla, analysera och reagera på eventuell ny information om nytta och risk-balansen på våra produkter.

Vi kommer eventuellt kontakta dig för ytterligare information och uppföljning.

DPN

Dina personuppgifter kommer att behandlas, i syfte att handlägga din medicinska fråga, ditt klagomål eller din biverkningsrapport och för att Karo Pharma AB (“Karo Pharma”) ska följa tillämpliga lagar och förordningar.

All information och personligauppgifter som du delar med dig av kommer att skyddas och hållas konfidentiella i enlighet med lagar, förordningar, lokala regelverk och Karo Pharmas processer.

Mer detaljerad information om hur Karo Pharma hanterar dina Personuppgifter finns på Karo Pharmas hemsida https://www.karopharma.com/privacy-policy-com/

För att rapportera en kvalitetsrelaterad reklamation på en av Karo Pharmas produkter, vänligen kontakta ditt närmaste apotek.

Karo Pharma AB

Box 16184
103 24 Stockholm

Besöksadress
Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 Stockholm