MARKNADSRÄTTIGHETERNA FÖR VIRUSEPTIN® UTÖKAS TILL ATT OMFATTA DANMARK

STOCKHOLM den 16 november 2018

· Karo Pharma AB utökar sitt marknadsterritorium för Viruseptin® till att även omfatta Danmark och har därmed marknadsrättigheterna i hela Norden.
· Produkten är patentskyddad och mycket väldokumenterad med 5 kliniska studier på över 600 vuxna och barn. Den har visat god effekt mot förkylning och influensaliknande symptom i samband med virusinfektioner i näsa och svalg.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se 

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett ”specialty pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap
    
   
Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2018, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)