Fokus på förvärv ger tillväxt för Karo Pharma

Från att ha varit ett litet, smalt forskningsbolag har Karo Pharma genom organisk tillväxt och strategiska förvärv på kort tid etablerat sig som ett av de ledande specialty pharmaföretagen i Norden och nu tagit steget ut i Europa.

Sedan Karo Pharma grundades 1987 har vi både vuxit och ändrat inriktning på vår verksamhet, med ambitionen att bidra till en förbättrad hälsa och ökad livskvalitet.

Idag är Karo Pharma ett läkemedelsbolag med inriktning mot försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel (Rx), receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter (OTC) som säljs i apotek och detaljhandel. Våra produkter finns tillgängliga i över 30 länder, där de bidrar till att ge patienter ökad tillgång till effektiva behandlingsmöjligheter. Eftersom Nordens och övriga västvärldens befolkning åldras ser vi att behovet av våra läkemedel och hjälpmedel kommer att vara fortsatt stort under en lång tid framöver.

På Karo Pharma växer vi både organiskt och genom opportunistiska förvärv som ger synergivinster för vår organisation. Vi fokuserar framförallt på förvärv och effektiv integrering av etablerade varumärken med goda kassaflöden och stabil intjäningspotential. Vi satsar också på innovativa projekt och partnerskap med låg utvecklingsrisk och kort tid till marknaden. De här kostnadsmedvetna strategierna har de senaste åren gett oss en bra lönsamhet och positionerar oss som en attraktiv partner när vi nu satsar på att stärka vår närvaro i Europa och övriga världen.

De senaste årens framgångar hade inte varit möjliga utan våra kompetenta och drivna medarbetare. Karo Pharma har drygt 100 anställda, varav 40 personer arbetar på vårt huvudkontor i Stockholm och resten är fördelade på våra filialer i Oslo, Köpenhamn och Åbo, samt vår logistik- och produktionsverksamhet i Lenhovda.

Vision
Karo Pharma ska vara ett framgångsrikt internationellt specialty pharmabolag som bidrar till bättre hälsa och livskvalitet. Vi uppnår detta genom att skapa värde och tillväxt i samarbete med kunder, partners och övriga intressenter.

Tillhörande dokument

Hållbarhetsredovisning 2017

Arbeta hos oss

Läs mer

Styrelse

Läs mer

Företagsledning

Läs mer