Fokus på förvärv resulterar i tillväxt för Karo Pharma

Från att ha varit ett litet, smalt forskningsbolag har Karo Pharma genom organisk tillväxt och strategiska förvärv på kort tid etablerat sig som ett av de ledande läkemedelsbolagen som nu stärker sin position i andra europeiska marknader.

Sedan Karo Pharma grundades 1987 har vi både expanderat och fundamentalt ändrat riktning på vår verksamhet, samtidigt som vi strävar efter förbättrad hälsa och ökad livskvalitet för patienter och konsumenter.

Idag är Kara Pharma ett läkemedelsföretag med inriktning mot försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel (Rx), receptfria läkemedel (OTC) och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Våra produkter finns tillgängliga i över 60 länder och ger patienter och konsumenter bättre tillgång till effektiv behandling. Eftersom Nordens och övriga västvärldens befolkning åldras förutspår vi att behovet av våra produkter kommer att vara fortsatt stort under en lång tid framöver.

Karo Pharma expanderar både organiskt och genom strategiska förvärv med positiva synergieffekter för vår organisation. Vi fokuserar framförallt på förvärv och effektiv integrering av etablerade varumärken med goda kassaflöden och stabil intjäningspotential. Vi satsar också på innovativa projekt och partnerskap med låg utvecklingsrisk och kort tid till marknaden. Denna strategi har resulterat i en stabil lönsamhet under de senaste åren och kommer att vara avgörande för att stärka vår närvaro i Europa genom a positionera Karo Pharma som en attraktiv partner.

De senaste årens framgångar hade inte varit möjliga utan våra kapabla och passionerade medarbetare. Karo Pharma har fler än 150 anställda, spridda över vårt huvudkontor i Stockholm tillsammans med kontor i 7 andra länder.

Syfte
Att bidra till förbättrad hälsa och ökad livskvalitet för patienter och konsumenter genom att göra våra differentierade, högkvalitativa originalläkemedel och hälsovårdsprodukter åtkomliga och tillgängliga.

Ambition
Att bli en nordeuropeisk ledare inom originalläkemedel och hälsovårdsprodukter med distinkt positionering i de kategorier vi konkurrerar.

Tillhörande dokument

Hållbarhetsredovisning 2017

Arbeta hos oss

Läs mer

Styrelse

Läs mer

Koncernledning

Läs mer