Arbeta för Karo Pharma

Med växande lönsamhet, expansion i Europa och sju förvärv på tre år har Karo Pharma gjort en unik resa och just nu är det en spännande och föränderlig tid att arbeta hos oss. Våra engagerade och motiverade medarbetare bidrar starkt till vår framgång och för att kunna fortsätta nå våra affärsmål satsar vi på att locka till oss de mest kompetenta och drivna personerna. Det gör vi genom att erbjuda en attraktiv, dynamisk arbetsplats som ger stora möjligheter att utvecklas professionellt och växa tillsammans med företaget.

Karo Pharma är ett internationellt, snabbväxande läkemedelsbolag med verksamhet i över 30 länder. Samtidigt är vi bara drygt 100 anställda och är måna om att behålla vår kreativa, entreprenöriella företagskultur och korta beslutsvägar. Det innebär att våra medarbetare har stor frihet att forma sina egna strukturer och pröva innovativa lösningar. Vi ser oss som en ideal arbetsplats för prestigelösa och ambitiösa medarbetare som inte är rädda för snabba förändringar.

Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och filialer i Oslo, Åbo och Köpenhamn. Hos oss kan du bl. a. arbeta inom marknadsföring, försäljning, logistik och regulatory. Vårt behov av kunniga och flexibla problemlösare kommer att växa i takt med att vi etablerar oss utanför Norden och ökar vår omsättning i övriga världen.