Företagsledning

Christoffer Lorenzen (1975)

Chief Executive Officer. Anställd 2019.

Christoffer Lorenzen, född 1975, har studerat marknadsföring vid Copenhagen Business School och har tidigare varit vice VD och ledamot i den verkställande styrelsen för Chr. Hansen Holding A/S, styrelseledamot i Hamlet Protein och vice styrelseordförande i European Food & Feed Cultures Association. Han har tidigare varit Head of Corporate Strategy på H. Lundbeck A/S.

Mats-Olof Wallin (1951)

Chief Financial Officer. Anställd 2018.

Utbildning: Fil. kand. Uppsala Universitet.

Huvudsaklig erfarenhet: CFO Sobi AB, CFO Biotage AB. Över 40 års erfarenhet från life science industrin i olika ledande befattningar i bl a Pharmacia-koncernen.

Carl Lindgren (1968)

Vice President Business Development. Anställd 2017.

Utbildning: Ekonomexamen, Lunds universitet.

Huvudsaklig erfarenhet: Vice President Global Marketing Depression Portfolio på Lundbeck A/S, Vice President Established Business på Lundbeck A/S, Global Marketing Director på Lundbeck A/S samt 10 år i olika befattningar inom Astra AB och AstraZeneca PLC.

Cecilia Thurell (1974)

Operations Director. Anställd 2011.

Utbildning: Civilingenjör Teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan.

Huvudsaklig erfarenhet: Head of Operations, Swereco Group AB. Logistic manager, Massimo Sweden AB. Konsult inom verksamhetsutveckling, SAM AB.

Mattias Nordström (1980)

Sales Director. Anställd 2012.

Utbildning: Civilekonom med marknadsinriktning. Växjö Universitet, SIBT Sydney.

Huvudsaklig erfarenhet:  Commercial Director Farma Holding. Marknadschef Dermarome, Group Brand Manager ACO Hud Nordic.

Lisa Westerdahl (1974)

Marketing Director. Anställd 2018.

Utbildning: M.Sc. Kemiekonom, Karlstads Universitet. Marketing and Management, IUP.

Huvudsaklig erfarenhet: Nordic Marketing Manager Dentsply Sirona, Global Marketing Manager, Meda and Mylan. Nordic Marketing Manager Antula.

Anette Abrahamsson (1969)

Chief Medical and Regulatory Officer. Anställd 2018.

Utbildning: M.Sc. Pharm. Uppsala universitet.

Huvudsaklig erfarenhet: Head of Regulatory, DrugSafety&QA Unimedic Pharma, Head of Regulatory&DrugSafety, QPPV Cederroth samt olika positioner inom Regulatory Affairs på Pfizer och AstraZeneca.