Styrelse

Bo Jesper Hansen (1958)

Invald 2019. Bo Jesper Hansen, född 1958, har en doktorstitel i medicin från Köpenhamns universitet och är bland annat styrelseordförande i Laborie Inc. och vice styrelseordförande i Orphazyme A/S. Bo Jesper Hansen var tidigare arbetande styrelseordförande i SOBI AB, styrelseordförande i Topotarget A/S, Karolinska Development AB och Ablynx NV, styrelseledamot i Hyperion Therapeutics Inc. och Gambro AB samt VD för Swedish Orphan International AB. Bo Jesper Hansen är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Bo Jesper Hansen äger inga aktier i Karo Pharma.

Erika Henriksson (1981)

Invald 2019. Erika Henriksson, född 1981, har studerat företagsekonomi vid Handelshögskolan och är bland annat styrelseledamot i Eton och Director på EQT Partners samt har tidigare varit styrelseledamot i AcadeMedia och Scandic Hotels Group. Erika Henriksson är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning, men är inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Erika Henriksson äger inga aktier i Karo Pharma.

Vesa Koskinen (1979)

Invald 2019. Vesa Koskinen, född 1979, har en masterexamen i nationalekonomi från Helsinki School of Economics och är bland annat Partner på EQT Partners och styrelseledamot i Terveystalo Oyj, Touhula Oy och kfzteile24 GmbH. Han har tidigare bland annat varit styrelseledamot i Roeser Group GmbH och Swiss Smile AG. Vesa Koskinen är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning, men är inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Vesa Koskinen äger inga aktier i Karo Pharma.

Håkan Åström (1947)

Invald 2017. Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Huvudsaklig erfarenhet: Koncernchef för Kabi Pharmacia AB. VD i Astra Pharmaceuticals Ltd., VD Pharmacia AB, styrelseordförande i bl a SOBI (Biovitrum) och Ferrosan A/S. Styrelseledamot och vice ordförande i Karolinska Institutet. Andra uppdrag: Styrelseordförande i PledPharma AB samt styrelseledamot i Rhenman & Partners Asset Management AB och MedUniverse AB. Övrigt: Hedersdoktor i Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Håkan Åström är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Håkan Åström äger inga aktier i Karo Pharma.

Flemming Ørnskov

Invald från och med den 31 oktober 2019. Flemming Ørnskov, född 1958, är medicine doktor med utbildning inom pediatrik och har en MBA från INSEAD samt en MPH från Harvard. Han är styrelseordförande för Recordati S.p.A och CENTOGENE samt styrelseledamot i Waters Corporation. Flemming Ørnskov var senast VD för Shire Plc och har tidigare innehaft ledande befattningar på Bayer, Merck & Co. och Novartis. Flemming Ørnskov är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess ledning samt till företagets större aktieägare. Flemming Ørnskov äger inga aktier i Karo Pharma.

Eva Sjökvist Saers

Invald 2019. Eva Sjökvist Saers, född 1962, har en doktorsgrad från Uppsala universitet och var VD för APL (Apotek Produktion & Laboratorier AB) 2018-2019. Eva Sjökvist Saers har en bred erfarenhet från läkemedelsindustrin inom Astra/AstraZeneca/APL. Eva Sjökvist Saers är vice ordförande för SwedenBIO och Swelife. Tidigare var Eva Sjökvist Saers ordförande för Apotekarsocieteten och styrelseledamot i Karolinska Institutet Holding AB och Dilafor AB. Eva Sjökvist Saers är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess ledning samt till företagets större aktieägare. Eva Sjökvist Saers äger inga aktier i Karo Pharma.