Styrelse

Bo Jesper Hansen (1958)

Invald 2019. Bo Jesper Hansen, född 1958, har en doktorstitel i medicin från Köpenhamns universitet och är bland annat styrelseordförande i Laborie Inc. och vice styrelseordförande i Orphazyme A/S. Bo Jesper Hansen var tidigare arbetande styrelseordförande i SOBI AB, styrelseordförande i Topotarget A/S, Karolinska Development AB och Ablynx NV, styrelseledamot i Hyperion Therapeutics Inc. och Gambro AB samt VD för Swedish Orphan International AB. Bo Jesper Hansen är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Bo Jesper Hansen äger inga aktier i Karo Pharma.

Erika Henriksson (1981)

Invald 2019. Erika Henriksson, född 1981, har studerat företagsekonomi vid Handelshögskolan och är bland annat styrelseledamot i Eton och Director på EQT Partners samt har tidigare varit styrelseledamot i AcadeMedia och Scandic Hotels Group. Erika Henriksson är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning, men är inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Erika Henriksson äger inga aktier i Karo Pharma.

Vesa Koskinen (1979)

Invald 2019. Vesa Koskinen, född 1979, har en masterexamen i nationalekonomi från Helsinki School of Economics och är bland annat Partner på EQT Partners och styrelseledamot i Terveystalo Oyj, Touhula Oy och kfzteile24 GmbH. Han har tidigare bland annat varit styrelseledamot i Roeser Group GmbH och Swiss Smile AG. Vesa Koskinen är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning, men är inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Vesa Koskinen äger inga aktier i Karo Pharma.

Christoffer Lorenzen (1975)

Invald 2019. Christoffer Lorenzen, född 1975, har studerat marknadsföring vid Copenhagen Business School och är bland annat vice VD och ledamot i den verkställande styrelsen för Chr. Hansen Holding A/S, styrelseledamot i Hamlet Protein och vice styrelseordförande i European Food & Feed Cultures Association. Han har tidigare varit Head of Corporate Strategy på H. Lundbeck A/S. Christoffer Lorenzen är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Christoffer Lorenzen äger inga aktier i Karo Pharma.

Åsa Riisberg (1974)

Invald 2019. Åsa Riisberg, född 1974, har en masterexamen i Financial Economics och företagsekonomi från Handelshögskolan samt en magisterexamen i International Business från Haute Etudes Comerciales (HEC) i Paris. Hon är Partner på EQT Partners och ledamot av EQT:s Partners Committee. Hon har tidigare varit styrelseledamot i, bland annat, Terveystalo Oyj, HTL-STREFA S.A., Atos Medical AB samt Aleris AB. Åsa Riisberg är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning, men är inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Åsa Riisberg äger inga aktier i Karo Pharma.

Håkan Åström (1947)

Invald 2017. Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Huvudsaklig erfarenhet: Koncernchef för Kabi Pharmacia AB. VD i Astra Pharmaceuticals Ltd., VD Pharmacia AB, styrelseordförande i bl a SOBI (Biovitrum) och Ferrosan A/S. Styrelseledamot och vice ordförande i Karolinska Institutet. Andra uppdrag: Styrelseordförande i PledPharma AB samt styrelseledamot i Rhenman & Partners Asset Management AB och MedUniverse AB. Övrigt: Hedersdoktor i Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Håkan Åström är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Håkan Åström äger inga aktier i Karo Pharma.