Strategiska förvärv och lönsamma partnerskap

En viktig del av Karo Pharmas affärsstrategi är att växa genom förvärv och partnerskap. Överlag har vi en opportunistisk inställning när vi utvärderar olika förvärvsmöjligheter men våra största intresseområden är receptbelagda och receptfria läkemedel och där ligger också vårt primära fokus.

Karo Pharma är väletablerat i Norden. I den här regionen är vi intresserade av att lägga till nya produkter till vår existerande portfölj, förutsatt att det finns goda skäl för det och att de passar strategiskt med vår verksamhet. I övriga Europa är vi verksamma genom partnerskap. Förutom att vi är öppna för nya, relevanta produkter är vårt mål att identifiera förvärv som stärker vår organisation och infrastruktur i den här regionen ytterligare.

Om du har relevanta affärsförslag, vänligen kontakta Carl Lindgren, Vice President Business Development, på +46 76 002 60 22 eller carl.lindgren@karopharma.se.