Nyheter från Karo Pharma

1 april, 2021

Karo Pharma slutför förvärvet av varumärkesportfölj från Teva Pharmaceuticals

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo”) meddelar idag att förvärvet av den europeiska OTC-portföljen från Teva Pharmaceuticals (Teva) för 84 MEUR, som avtalades och offentliggjordes den 3 februari 2021, har slutförts. Genom transaktionen övergår äganderätten av varumärkesportföljen, bestående av Flux®, Decubal®, Lactocare®, Apobase®, Dailycare® och Fludent®, från Teva till Karo.   Karo och Teva har sedan tillkännagivandet av...

30 mars, 2021

Karo Pharma publicerar årsredovisning för 2020

Idag, den 30 mars 2021, publicerar Karo Pharma sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets webbplats, www.karopharma.se. För ytterligare information vänligen kontakta: Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com Årsredovisningen publiceras på svenska och engelska, den svenska versionen utgör originalversionen och har översatts till engelska. Denna information är sådan information som Karo Pharma är skyldigt...

19 mars, 2021

Kallelse till Årsstämma i Karo Pharma Aktiebolag

Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr. 556309-3359 (“Karo Pharma”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de...

18 februari, 2021

Bokslutskommuniké 2020

Kv 4, oktober-december Nettoomsättningen uppgick till 721,2 (649,3) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 11% för perioden. Den organiska tillväxten* i fjärde kvartalet uppgick till +1%. Valutaeffekten för kvartalet var -1% och 11% hänförligt till förvärven av produktportföljerna Proct® från Leo Pharma och Pevaryl® från Johnson & Johnson. EBIT (Rörelseresultatet) uppgick till -19,4 (8,2) MSEK....

3 februari, 2021

Karo Pharma förvärvar europeisk varumärkesportfölj från Teva Pharmaceuticals

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo”) tillkännager idag förvärvet av en OTC-portfölj bestående av varumärkena Flux®, Decubal®, Lactocare®, Apobase®, Dailycare® och Fludent®, från Teva Pharmaceuticals (Teva) för en total ersättning på 84 MEUR.