Pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyheter via email och sms

Visa rapporter från

22 mars, 2019

Audiocast Delårsrapport Januari-Mars 2019

Karo Pharma publicerar sin delårsrapport januari-mars 2019 den 26 april 2019, kl 8.30. Kl 11.00 samma dag presenterar vi rapporten via en audiocast. För att följa audiocasten, klicka på länken: https://edge.media-server.com/m6/p/qw4uqiyi Konferenssamtal: +46 8 56 64 26 51 PIN Code: 20 73 70 87#

Läs mer
14 februari, 2019

BESLUT VID KARO PHARMAS EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 14 FEBRUARI 2019

Beslut avseende styrelse och styrelsearvoden Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Karo Intressenter AB, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade bolagsstämman, i enlighet med Karo Intressenter AB:s förslag, om omval av Håkan Åström samt nyval av Bo Jesper Hansen, Erika Henriksson, Vesa Koskinen, Christoffer Lorenzen och Åsa...

Läs mer
14 februari, 2019

BOKSLUTSRAPPORT 2018

HELÅRET OCH FJÄRDE KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 1615,1 (657,6) MSEK, varav fjärde kvartalet 463,3 (238,7) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 146 %, varav fjärde kvartalet ökade med 94 %. En stor del av tillväxten hänförs till under perioden förvärvade produkter. · Den organiska tillväxten blev + 7,0 % (proforma) för perioden varav fjärde...

Läs mer
11 februari, 2019

Audiocast Bokslutsrapport jan-dec 2018

Karo Pharma publicerar sin bokslutsrapport jan-dec 2018 den 14 februari 2019, kl 8.30. Kl 11.00 samma dag presenterar vi rapporten via en audiocast. Audiocasten startar torsdagen den 14 februari kl.11.00. För att följa audiocasten, klicka på länken: https://edge.media-server.com/m6/p/arpvvt5a Konferenssamtal: +46 8 505 564 74

Läs mer
11 februari, 2019

Karo Intressenters förslag inför extra bolagsstämma den 14 februari 2019 i Karo Pharma

EQT VIII[1] genom Karo Intressenter AB (”Karo Intressenter”) föreslår inför Karo Pharma Aktiebolags (”Karo Pharma”) extra bolagsstämma den 14 februari 2019 att omval sker av styrelseledamoten Håkan Åström och att Bo Jesper Hansen, Erika Henriksson, Vesa Koskinen, Christoffer Lorenzen och Åsa Riisberg väljs till nya styrelseledamöter med Bo Jesper Hansen som styrelseordförande.

Läs mer
22 januari, 2019

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG

På begäran av Karo Intressenter AB (”Karo Intressenter”), som per dagen för denna kallelse är registrerad ägare till cirka 19,3 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma Aktiebolag, organisationsnummer 556309-3359, (”Bolaget” eller ”Karo Pharma”), kallas aktieägarna i Karo Pharma härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 februari 2019 kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Läs mer
22 januari, 2019

Extra bolagsstämma 14 februari 2019

Aktieägarna i Karo Pharma kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 februari 2019 kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Läs mer
2 januari, 2019

UTTALANDE FRÅN STYRELSEN FÖR KARO PHARMA AKTIEBOLAG MED ANLEDNING AV EQT VIII:S, GENOM KARO INTRESSENTER AB, HÖJDA OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE

Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag har beslutat att enhälligt rekommendera aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag att acceptera EQT VIII:s, genom Karo Intressenter AB, höjda offentliga uppköpserbjudande.

Läs mer