Pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyheter via email och sms

Visa rapporter från

19 februari, 2020

Bokslutsrapport 2019

OKTOBER – DECEMBER · Nettoomsättningen uppgick till 649,3 (463,3) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 40 % för perioden. Organisk tillväxt i kvartalet var -4 %, valuta 2 % och 42% från förvärvet av Trimb. · Justerad EBITDA* uppgick till 151,4 (165,4) MSEK exklusive poster av engångskaraktär, kostnader relaterade till förvärvet av Trimb samt omstruktureringskostnader...

Läs mer
4 februari, 2020

Karo Pharmas samarbetsavtal med Pfizer avslutas

Karo Pharma AB (”Karo”) har informerats av Pfizer Inc. (”Pfizer”) om att de beslutat sig för att avsluta Forskningssamarbetet och Licensavtalet som parterna ingick i december, 2011. Efter att detta samarbete har avslutats kommer det inte finnas något aktivt samarbetsavtal mellan parterna. Denna information följer Pfizers tidigare beslut att avsluta det specifika utvecklingsprojektet PF-06763809, vilket...

Läs mer