Nyheter från Karo Pharma

16 november, 2020

Karo Pharma AB avyttrar Hospital Supply-verksamheten, Swereco AB, till J2L Holding AB

Som tidigare kommunicerats har Karo Pharma AB (”Karo Pharma”) under året genomfört en strategisk utvärdering av affärsområdet Hospital Supply, Swereco AB (”Swereco”), där ett möjligt scenario innebar en avyttring. Denna process har nu avslutats.

30 oktober, 2020

Karo Pharma publicerar rapport för tredje kvartalet 2020 och beslutar om försäljning av egna aktier

Kv 3, juli-september Nettoomsättningen uppgick till 679,1 (443,7) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 53% för perioden. Följt av en stark tillväxt i första kvartalet var den organiska tillväxt i tredje kvartalet -10%, vilket följer samma mönster som under det andra kvartalet på året. Valutaeffekten på kvartalet var 0% och 63% hänförligt till förvärven av...

21 juli, 2020

Rapport för andra kvartalet 2020

Kv 2, april-juni Nettoomsättningen uppgick till 688,9 (387,4) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 78% för perioden. Organisk tillväxt i kvartalet var -10%, valutaeffekten 0% och 88% hänförligt till förvärven av Trimb 2019 samt produktportföljerna Proct® från Leo Pharma och Pevaryl® från Johnson & Johnson (se nedan). EBIT (Rörelseresultatet) uppgick till 98,6 (20,3) MSEK motsvarande...

25 maj, 2020

ÅRSSTÄMMA 2020 i KARO PHARMA AKTIEBOLAG

På dagens årsstämma i Karo Pharma fattades huvudsakligen följande beslut. Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att till förfogande stående medel, innefattande årets resultat, skulle balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter genom omval av Bo Jesper Hansen, Erika...

8 maj, 2020

Karo Pharma förvärvar Pevaryl® produktportfölj av Cilag GmbH International, ett dotterbolag inom Johnson & Johnson

Karo Pharma Aktiebolag (“Karo Pharma”) har idag undertecknat och slutfört förvärvet av de resterande europeiska rättigheterna till Pevaryl® produkt-portfölj av Cilag GmbH International, ett av Janssen Pharmaceuticals bolag  inom Johnson & Johnson koncernen, för 58 miljoner EURO. Med transaktionen konsolideras ägandet av produktfamiljen Pevaryl®, bestående av Pevaryl®, Epi-Pevaryl®, Gyno-Pevaryl® och Pevisone® i Europa till Karo...

29 april, 2020

Delårsrapport första kvartalet 2020

Januari – mars Nettoomsättningen uppgick till 793,6 (420,8) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 89% för perioden. Organisk tillväxt i kvartalet var 27%, valuta -1% och 63% hänförligt till förvärven av Trimb 2019 och produktportföljen från Leo Pharma (se nedan). EBIT uppgick till 104,1 (87,4) MSEK motsvarande en tillväxt om 19%. Justerad EBITDA* uppgick till...

23 april, 2020

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG

Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr 556309-3359, kallas till årsstämma den 25 maj 2020 kl. 15.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

1 april, 2020

Karo Pharma AB förvärvar Hygis SA och får därigenom direkt tillgång till den schweiziska marknaden

Karo Pharma (Karo) har idag förvärvat Hygis SA (Hygis), ett schweiziskt distributionsbolag med exklusiva försäljningsrättigheter till Karos varumärken MultiGyn och MultiMam. Hygis verksamhet begränsar sig till att endast omfatta Karos varumärken och genom förvärvet får Karo direkt kontroll över dessa. Karo förväntar sig att varumärkena kommer nå en årsomsättning på Euro 1.3 miljoner samtidigt som...

1 april, 2020

Karo Pharma publicerar årsredovisning för 2019

Idag, den 1 april 2020, publicerar Karo Pharma sin årsredovisning för verksamhetsåret 2019 på bolagets webbplats, www.karopharma.se. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Jon Johnsson, CFO, +46 735 078 861, jon.johnsson@karopharma.com OM KARO PHARMA Karo Pharma specialiserar sig på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och egenvårdsprodukter för ”everyday healthcare”. Karo Pharma har sitt huvudkontor i...

27 mars, 2020

Karo Pharma senarelägger årsstämman till 25 maj, 2020

Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) har beslutat att senarelägga årsstämman till den 25 maj, 2020. Tidigare kommunicerat datum för stämman var den 29 april, 2020. Senareläggningen beror på den växande oron för spridning av COVID-19 och med omtanke om deltagarna. Kallelse kommer utfärdas senast fyra veckor före stämman. För ytterligare information, vänligen kontakta: ...

2 mars, 2020

Karo Pharma slutför förvärvet av produktportfölj från Leo Pharma

Karo Pharma Aktiebolag (“Karo Pharma”) meddelar idag att förvärvet av intimvård- och hudvårdsprodukter från Leo Pharma för 90 MEUR, som offentliggjordes den 23 december 2019 och godkändes av relevanta konkurrensmyndigheter den 20 februari 2020, har slutförts.

19 februari, 2020

Bokslutsrapport 2019

OKTOBER – DECEMBER · Nettoomsättningen uppgick till 649,3 (463,3) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 40 % för perioden. Organisk tillväxt i kvartalet var -4 %, valuta 2 % och 42% från förvärvet av Trimb. · Justerad EBITDA* uppgick till 151,4 (165,4) MSEK exklusive poster av engångskaraktär, kostnader relaterade till förvärvet av Trimb samt omstruktureringskostnader...

4 februari, 2020

Karo Pharmas samarbetsavtal med Pfizer avslutas

Karo Pharma AB (”Karo”) har informerats av Pfizer Inc. (”Pfizer”) om att de beslutat sig för att avsluta Forskningssamarbetet och Licensavtalet som parterna ingick i december, 2011. Efter att detta samarbete har avslutats kommer det inte finnas något aktivt samarbetsavtal mellan parterna. Denna information följer Pfizers tidigare beslut att avsluta det specifika utvecklingsprojektet PF-06763809, vilket...