Pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyheter via email och sms

Visa rapporter från

27 mars, 2020

Karo Pharma senarelägger årsstämman till 25 maj, 2020

Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) har beslutat att senarelägga årsstämman till den 25 maj, 2020. Tidigare kommunicerat datum för stämman var den 29 april, 2020. Senareläggningen beror på den växande oron för spridning av COVID-19 och med omtanke om deltagarna. Kallelse kommer utfärdas senast fyra veckor före stämman. För ytterligare information, vänligen kontakta: ...

Läs mer
2 mars, 2020

Karo Pharma slutför förvärvet av produktportfölj från Leo Pharma

Karo Pharma Aktiebolag (“Karo Pharma”) meddelar idag att förvärvet av intimvård- och hudvårdsprodukter från Leo Pharma för 90 MEUR, som offentliggjordes den 23 december 2019 och godkändes av relevanta konkurrensmyndigheter den 20 februari 2020, har slutförts.

Läs mer
19 februari, 2020

Bokslutsrapport 2019

OKTOBER – DECEMBER · Nettoomsättningen uppgick till 649,3 (463,3) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 40 % för perioden. Organisk tillväxt i kvartalet var -4 %, valuta 2 % och 42% från förvärvet av Trimb. · Justerad EBITDA* uppgick till 151,4 (165,4) MSEK exklusive poster av engångskaraktär, kostnader relaterade till förvärvet av Trimb samt omstruktureringskostnader...

Läs mer
4 februari, 2020

Karo Pharmas samarbetsavtal med Pfizer avslutas

Karo Pharma AB (”Karo”) har informerats av Pfizer Inc. (”Pfizer”) om att de beslutat sig för att avsluta Forskningssamarbetet och Licensavtalet som parterna ingick i december, 2011. Efter att detta samarbete har avslutats kommer det inte finnas något aktivt samarbetsavtal mellan parterna. Denna information följer Pfizers tidigare beslut att avsluta det specifika utvecklingsprojektet PF-06763809, vilket...

Läs mer