Projekt avseende ROR-gamma avslutas

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) ingick i december 2011 ett forskningssamarbete- och licensavtal med Pfizer, i syfte att upptäcka och utveckla substanser som hämmar aktiviteten i den nukleära hormonreceptorn ROR-gamma, för behandling av autoimmuna sjukdomar. Efter att det inledande forskningssamarbetet avslutades har utvecklingsarbetet bedrivits i egen regi av Pfizer i enlighet med avtalets villkor.

Pfizer har meddelat Karo Pharma sitt beslut att avsluta det specifika utvecklingsprojektet PF-06763809. Som ett resultat av detta, kommer Karo Pharma inte erhålla fler milstolpesbetalningar för utveckling eller försäljning relaterade till projektet. I maj 2018 kommunicerade Karo Pharma kring tänkbara milstolpesbetalningar för upp emot 200 MUSD.

Avslutning av projektet har ingen påverkan på löpande verksamhet eller prognosen framöver.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Om Karo Pharma

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 08.30 CEST.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)